Linnaeus Hammarby

Linnaeus Hammarby

Linnés Hammarby ligger inbäddat i ett vidsträckt jordbrukslandskap. Museiområdet med byggnader, utställningar, café och butik är öppet från maj till september. I det omgivande kulturarvsreservatet har länsstyrelsen återskapat ett 1700-talets jordbrukslandskap med skog, åkrar, beteshagar, kålfält och humlegård. Reservatet är öppet hela året.

Linnaeus Museum (open May-September). Set within the botanist’s 18th-century home, perched on the fringes of the expansive Linnaean garden